top of page
projects.
about.

about.

Stichting Kunst & Complex werd opgericht in 1981. Ze kwam voort uit een groep Rotterdamse kunststudenten die elkaar hadden  gevonden in hun streven om betaalbare werkruimte te veroveren. Aanvankelijk gebeurde dat middels het kraken van leegstaande ruimtes. In 1987, met de zoveelste verhuizing in zicht, slaagde de stichting erin het oude fabriekspand aan de Keileweg van de gemeente in bruikleen te krijgen. Met behulp van een lening werden in het pand van 5000 m2 zo'n 26 ateliers gebouwd.

 

Vanaf de oprichting heeft de stichting tentoonstellingen georganiseerd en diverse uitwisselingsprojekten met buitenlandse kunstenaarsgroepen op touw gezet. Eenmaal gevestigd aan de Keileweg zijn daar gedurende 26 jaar meerdere gastateliers bestemd gebleven voor in principe buitenlandse kunstenaars die Rotterdam en Nederland wilden komen verkennen. Ook de waarde van deze gasten voor de ontwikkeling van de eigen groep werd van meet af aan onderkend.

 

Kunst & Complex kreeg de beschikking over het pand aan de Keileweg via een 'Om Niet'-contract. Dat hield ook in dat de gemeente al die jaren geen onderhoud pleegde. Deel uit maken van de groep betekende dus tevens deelnemen aan de onophoudelijke strijd tegen het verval. In 2014 besloot de gemeente alsnog het pand te redden middels een grote opknapbeurt. De kunstenaars werd een vijfjarencontract aangeboden voor een reguliere prijs. De hoogte van de huursom kwam er op neer dat slechts de helft van het pand behouden kon worden voor ateliers. Het behouden oppervlak werd herverdeeld en opnieuw ingericht.

 

Vanuit de stichting werd in 2015 de huurdersvereniging Kunstencomplex opgericht om gezamenlijk de verantwoordelijkheid van het huurcontract aan te gaan. Omdat de renovatie zich beperkt heeft tot de buitenschil is het enigszins Spartaanse karakter dat het atelierpand altijd al kenmerkte niet geheel verloren gegaan.  Een belangrijk deel van de oorspronkelijk groep die Kunst & Complex heeft gesticht is behouden gebleven. Een minstens zo belangrijk deel heeft zich daar in de loop van de jaren bij gevoegd. Op dit moment zijn 29 ateliers lid van vereniging Kunstencomplex.  

contact.

contact.

Bericht ontvangen!

  • Black Facebook Icon
bottom of page